องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1   ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ..ศ.2566อบต.จันอัด [ 13 ธ.ค. 2566 ]13
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]49
3 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]47
4    ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 อบต.จันอัด [ 22 ก.พ. 2566 ]43
5 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 /2566อบต.จันอัด [ 2 ก.พ. 2566 ]49
6 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 อบต.จันอัด [ 24 พ.ย. 2565 ]62
7 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 อบต.จันอัด [ 26 ก.ย. 2565 ]70
8 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 อบต.จันอัด [ 13 ก.ย. 2565 ]48
9 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 อบต.จันอัด [ 21 เม.ย. 2565 ]129
10 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 ของ อบต.จันอัด [ 21 เม.ย. 2565 ]130
11 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ของ อบต.จันอัด [ 20 ม.ค. 2565 ]201
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.จันอัด [ 28 ก.ย. 2564 ]275
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 [ 23 ก.พ. 2564 ]238
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 2 ธ.ค. 2563 ]49
15 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 24 ส.ค. 2563 ]49
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 17 ก.ค. 2563 ]187
17 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 3 เม.ย. 2563 ]65
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 21 ก.พ. 2563 ]284
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 26 ส.ค. 2562 ]243
20 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 อบต.จันอัด [ 8 ส.ค. 2562 ]346
 
หน้า 1|2