องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]5
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]7
3    ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 อบต.จันอัด [ 22 ก.พ. 2566 ]7
4 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 /2566อบต.จันอัด [ 2 ก.พ. 2566 ]9
5 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 อบต.จันอัด [ 24 พ.ย. 2565 ]25
6 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 อบต.จันอัด [ 26 ก.ย. 2565 ]36
7 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 อบต.จันอัด [ 13 ก.ย. 2565 ]7
8 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 อบต.จันอัด [ 21 เม.ย. 2565 ]96
9 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 ของ อบต.จันอัด [ 21 เม.ย. 2565 ]90
10 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ของ อบต.จันอัด [ 20 ม.ค. 2565 ]164
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.จันอัด [ 28 ก.ย. 2564 ]229
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 [ 23 ก.พ. 2564 ]199
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 2 ธ.ค. 2563 ]19
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 24 ส.ค. 2563 ]17
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 17 ก.ค. 2563 ]153
16 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 3 เม.ย. 2563 ]30
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 21 ก.พ. 2563 ]250
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 26 ส.ค. 2562 ]207
19 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 อบต.จันอัด [ 8 ส.ค. 2562 ]301
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]249
 
หน้า 1|2