องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตำเนินงานประจำปี [ 22 เม.ย. 2565 ]87
2 รายงานผล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]163
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 9 ต.ค. 2561 ]323
4 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]140
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2561 ]166