องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]194
2 การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร ปีงบประมาณ 2560 [ 21 ธ.ค. 2560 ]189
3 การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร ปีงบประมาณ 2561 [ 21 ธ.ค. 2560 ]228
4 การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 2561 [ 8 ธ.ค. 2560 ]175
5 การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับหน่วยงานย่อย [ 15 ธ.ค. 2559 ]207
6 การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร [ 15 ธ.ค. 2559 ]204
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 20 ต.ค. 2559 ]208
8 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 3 พ.ค. 2559 ]204
9 คำสั่งและแผนตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2558 ]209