องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 523 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขยายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2566 [ 28 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2566 [ 17 พ.ค. 2567 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ม.ค. 2567 ]16
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ม.ค. 2567 ]18
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าประปาสำโรง - ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ต.ค. 2566 ]31
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบเหมืองหนองหิน บ้านดอน - บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ต.ค. 2566 ]27
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบนำ้ดิบและติดตั้งเครื่องปั้มนำ้ประปาจันอัด หมู่ที่2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ย. 2566 ]34
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายนำ้ คสล.จากถนนหน้าวัดสำโรง - คลองกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.ย. 2566 ]38
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายนำ้ คสล.พร้อมเทคอนกรีตเสริมผิวถนนจากบ้านนายคำ - บ้านนายประกอบ หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ย. 2566 ]32
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอตกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางละมุน ถึงบ้านนางบัวลอย หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.ย. 2566 ]34
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 40 รายการ [ 30 ส.ค. 2566 ]53
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างถนนลูกรังฝั่งลำเชียงำกร รวม 4 ช่วง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ส.ค. 2566 ]29
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการรื้อถอน ถนน คสล.เดิม และก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม+ถนนใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ก.ค. 2566 ]25
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้แบบรางวี (ไม่มีฝาปิด) ถนน คสล.จากบ้านนายจวน - นางลำดวน หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ก.ค. 2566 ]28
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการขุดลอกเหลืองส่งนำ้ (ช่วงนานางรัตนา แซ่ลอ - นานายสมพร สอบใหม่)หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2566 ]24
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังฝั่งลำเชียงไกร รวม 4 ช่วง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ก.ค. 2566 ]31
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]25
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยหน้าร้านค้า MKM หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.ค. 2566 ]27
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หัวสะพานหลังวัดโค้งกระชาย - ปากแยกคลองโตนด หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2566 ]35
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเป้า - บ้านนางธรรม หมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27