องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 491 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. จากแยกบ้าน นางพิศเพลิน- 3แยกหลักเบ้อ บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ม.ค. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ม.ค. 2566 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ พร้อมลานล้างรถ อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ธ.ค. 2565 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยบ้านนายประกอบ - บ้านนายอุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ธ.ค. 2565 ]13
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านติง จากศาลปู่ตาถึงแยกเหมืองสหกรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ธ.ค. 2565 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับเงินคืนเงินประกันสัญญา [ 18 ต.ค. 2565 ]22
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับเงินคืนเงินประกันสัญญา [ 18 ต.ค. 2565 ]26
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหลังโรงเรียนบ้านจันอัด - ศาลปู่ตาบ้านโนน) บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ต.ค. 2565 ]30
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนนหินคลุก สายโรงฆ่าสัตว์นายรุ่งโรจน์ - ทำนบบ้านโกรก บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ต.ค. 2565 ]30
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนายชาตรี - สามแยกบ้านนายคูณ) บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ต.ค. 2565 ]31
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนายชาตรี - สามแยกบ้านนางคูณ) หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2565 ]31
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายหลังโรงเรียนบ้านจันอัด - ศาลปู่ตาบ้านโนน) หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 21 ก.ย. 2565 ]34
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินหลุก สายโรงฆ่าสัตว์นายรุ่งโรจน์ - ทำนบบ้านโกรก หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2565 ]29
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]34
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงฆ่าสัตว์นายรุ่งโรจน์ - ทำนบบ้านโกรก บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2565 ]34
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนายชาตรี-สามแยกบ้านนางคูณ) บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ก.ย. 2565 ]40
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายหลังโรงเรียนบ้านจันอัด - ศาลปู่ตาบ้านโนน) บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ก.ย. 2565 ]38
18 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]35
19 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]45
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 8 รายการ [ 2 ก.ย. 2565 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25