องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 481 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนายชาตรี - สามแยกบ้านนางคูณ) หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2565 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายหลังโรงเรียนบ้านจันอัด - ศาลปู่ตาบ้านโนน) หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 21 ก.ย. 2565 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินหลุก สายโรงฆ่าสัตว์นายรุ่งโรจน์ - ทำนบบ้านโกรก หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2565 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงฆ่าสัตว์นายรุ่งโรจน์ - ทำนบบ้านโกรก บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2565 ]5
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนายชาตรี-สามแยกบ้านนางคูณ) บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ก.ย. 2565 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายหลังโรงเรียนบ้านจันอัด - ศาลปู่ตาบ้านโนน) บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ก.ย. 2565 ]9
8 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]11
9 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]15
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 8 รายการ [ 2 ก.ย. 2565 ]16
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2565 ]26
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ - บ้านนายเด่น หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ส.ค. 2565 ]23
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ - ห้วยแยก (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ส.ค. 2565 ]20
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล. ) สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 (ติดวัดบ้านเหล่า) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ค. 2565 ]32
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล. ) สายบ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 - บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ค. 2565 ]39
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล. ) หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ค. 2565 ]32
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.ค. 2565 ]41
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงฆ่าสุกร - เหมืองนาดอน หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.ค. 2565 ]36
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองลำเชียงไกรโค้งกระพี้ - บ้านด้านติง หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.ค. 2565 ]35
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เส้นทางจากบ้านนางมาลัย-บ้านนายเทา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 มิ.ย. 2565 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25