องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]139
162 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 1 ต.ค. 2557 ]153
163 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3)และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 1 ต.ค. 2557 ]151
164 ประกาศรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2557 ]157
165 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]158
166 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]152
167 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 1 ก.ค. 2557 ]162
168 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 1 ก.ค. 2557 ]150
169 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 2 มิ.ย. 2557 ]158
170 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 2 พ.ค. 2557 ]153
171 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3)และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]152
172 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]157
173 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]156
174 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 3 มี.ค. 2557 ]161
175 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 3 ก.พ. 2557 ]148
176 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 2 ม.ค. 2557 ]154
177 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 2 ธ.ค. 2556 ]159
178 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 1 พ.ย. 2556 ]161
179 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ประจำงวดเมษายน-กันยายน 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]155
180 รายงานผลการดำเงินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3) และผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2556 (งวด กรกฎาคม -กันยายน 2556) [ 1 ต.ค. 2556 ]152
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10