องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]150
142 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 2 พ.ย. 2558 ]146
143 ประกาศรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]148
144 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3)และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]145
145 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]148
146 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]140
147 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]139
148 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]142
149 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3)และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]143
150 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3)และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 10 มิ.ย. 2558 ]145
151 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 1 มิ.ย. 2558 ]144
152 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]139
153 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3)และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]149
154 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]134
155 ประกาศรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]148
156 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3)และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]150
157 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 2 มี.ค. 2558 ]144
158 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]144
159 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 5 ม.ค. 2558 ]147
160 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 1 ธ.ค. 2557 ]184
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10