องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]151
122 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]142
123 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]146
124 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]171
125 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]136
126 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2559 (2) [ 6 ต.ค. 2559 ]149
127 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]169
128 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]170
129 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]178
130 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำงวด เมษายน – มิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ก.ค. 2559 ]180
131 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]184
132 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 1 มิ.ย. 2559 ]185
133 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]178
134 ประกาศรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 เม.ย. 2559 ]173
135 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.3) (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 7 เม.ย. 2559 ]177
136 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]148
137 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 1 มี.ค. 2559 ]146
138 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]145
139 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]141
140 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]154
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10