องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน กรกฎาคม 2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]158
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปี 2560 [ 19 ก.ค. 2560 ]170
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]172
124 ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]170
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน พฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]165
126 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]164
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]167
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]165
129 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]177
130 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]166
131 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]175
132 ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]176
133 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]163
134 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]170
135 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]195
136 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]162
137 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2559 (2) [ 6 ต.ค. 2559 ]188
138 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]191
139 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]192
140 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]200
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10