องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]135
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]149
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]145
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]142
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]138
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]156
107 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]123
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน กันยายน 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]140
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]157
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน กรกฎาคม 2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]135
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปี 2560 [ 19 ก.ค. 2560 ]149
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]152
113 ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]147
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เดือน พฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]143
115 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]144
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]148
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]141
118 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]156
119 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]143
120 ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]154
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10