องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]1
3 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง งบแสดงถานะการเงินประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]8
4 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]1
5 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]1
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]29
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]2
8 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]7
9 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]38
10 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]36
11 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]1
12 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]39
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]74
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]84
15 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2565-มีนาคม2565 ประจำงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]92
16 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]80
17 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]38
18 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 31 มี.ค. 2565 ]90
19 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]38
20 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]41
 
หน้า 1|2|3|4