องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]0
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 31 ม.ค. 2567 ]4
3 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานการเงิน(งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ) ประจำปี 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]7
4 การรายงานการรับ- จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565- 30 กันยายน พ.ศ.2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 3 ต.ค. 2566 ]18
5 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]29
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ,มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]27
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]32
8 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 2 มี.ค. 2566 ]40
9 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]34
10 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]35
11 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]37
12 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง งบแสดงถานะการเงินประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]44
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]35
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]36
15 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]63
16 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]35
17 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]46
18 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]78
19 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]71
20 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5