องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]12
2 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]12
3 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]15
4 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]50
5 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]56
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2565-มีนาคม2565 ประจำงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]62
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]55
8 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]12
9 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 31 มี.ค. 2565 ]64
10 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]11
11 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]15
12 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]98
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องติดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ [ 15 ธ.ค. 2564 ]88
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]13
15 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]79
16 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]81
17 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำงบประมาณ 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]69
18 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]153
19 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]80
20 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]179
 
หน้า 1|2|3|4