องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นางสาวลลิลทิพย์ พัวพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ