องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดได้ดำเนินโครงการโครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรธ้เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และมอบถังขยะเปียกให


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดได้ดำเนินโครงการโครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรธ้เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และมอบถังขยะเปียกให้ครัวเรือนต้นแบบ

2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23