องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด นำโดย นายประเทือง กอคูณกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด นำโดย นายประเทือง กอคูณกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ

รับมอบนโยบายจากท่านคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ในเช้าวันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23