องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


📣ประชาสัมพันธ์📣 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ท่านนายกประเทือง กอคูณกลาง นายก อบต.จันอัด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลจันอัด , จนท.อสม และคณะครูทั้ง 3 โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่โรงเรียนตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23
2022-03-03
2022-02-22
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-17