องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่สถานศึกษา


เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23