องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


โครงการวันแม่แห่งชาติ


เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการเทิดทุน  และรำลึกถึงพระมหาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาค ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  ณ  ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23