องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา  66  พรรษา 28  กรกฎาคม  2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการ ประชาชน ร่วมจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ณ  วัดบ้านโค้งกระชาย
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23