องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม


เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23