องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


โครงการขยะเปียกในครัวเรือน


เมื่อวันที่  29  มิ.ย  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ในครัวเรือนของตนตามแนวทาง แม่บ้านมหาดไทย  ร่วมใจ  ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23