องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


ประเมิน LPA ประจำปี 2560


เมื่อวันที่  6  ก.ค. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดเข้ารับการตรวจประเมิน LPA  ประจำปี 2560  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23