องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2560  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23