องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กิจกรรมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาจักสาร  โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     อบต.จันอัด สานปลาตะเพียน  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23