องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


กาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพตำบลจันอัด


เมื่อวันที่  3 ตุลาคม  2559  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและคณะ  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยชาวตำบลจันอัด  จำนวน  100  หลังคาเรือน  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23
2022-03-03
2022-02-22
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-17