องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่ตั้งบุคลากร [ 13 ก.ค. 2563 ]14
2 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]13
3 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ต.ค. 2562 ]11