องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักรกล ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจันอัด-โนนตากลาง หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ม.ค. 2564 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหอถังเหล็กจ่ายนำ้ประปาหมู่บ้าน บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ม.ค. 2564 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก รอบอ่างเก็บนำ้บ้านสำโรง และฝั่งลำเชียงไกร บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ม.ค. 2564 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหอถังเหล็กจ่ายนำ้ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 7 ม.ค. 2564 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ธ.ค. 2563 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเกษตร (ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 18 ธ.ค. 2563 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก รอบอ่างเก็บนำ้บ้านสำโรง และฝั่งลำเชียงไกร หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 18 ธ.ค. 2563 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 9 ธ.ค. 2563 ]7
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2563 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ที่เสียหายจากอุทกภัย 18 จุด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2563 ]8
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเกษตร (ติดตั้งกระเข้าไฟฟ้าและเครน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2563 ]14
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ย. 2563 ]12
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อรถเกษร (ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน) จำนวน 1 คัน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ย. 2563 ]13
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแท็งค์ (POG TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 ก.ย. 2563 ]31
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต๋ว(ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]28
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสีนวล บ้านด่านติง หมู่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ย. 2563 ]30
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสีนวล บ้านด่านติง หมู่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ย. 2563 ]32
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้างนางแต๋ว(ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ย. 2563 ]30
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินแบบปิด หลังวัดบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]28
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม [ 10 ก.ย. 2563 ]31
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแท็งค์ (POG TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.ย. 2563 ]37
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ส.ค. 2563 ]26
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ส.ค. 2563 ]32
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้างนางแต๋ว(ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]40
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกเพิ่มปริมาตรความจุสระโนนงิ้ว(เดิม) บ้านจันอัด หมู่ 2ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]39
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสีนวล บ้านด่านติง หมู่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]36
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเพิ่มปริมาตรความจุสระโนนงิ้ว(เดิม) บ้านจันอัด หมู่ 2ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ส.ค. 2563 ]36
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ฯ อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ส.ค. 2563 ]37
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงกาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ฯ อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ก.ค. 2563 ]38
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งกันสาดหน้าต่าง ศพด.อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 13 ก.ค. 2563 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8