องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต๋ว(ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสีนวล บ้านด่านติง หมู่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ย. 2563 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสีนวล บ้านด่านติง หมู่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ย. 2563 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้างนางแต๋ว(ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ก.ย. 2563 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินแบบปิด หลังวัดบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม [ 10 ก.ย. 2563 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแท็งค์ (POG TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.ย. 2563 ]7
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ส.ค. 2563 ]7
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ฯ อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ส.ค. 2563 ]6
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้างนางแต๋ว(ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]9
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกเพิ่มปริมาตรความจุสระโนนงิ้ว(เดิม) บ้านจันอัด หมู่ 2ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]6
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสีนวล บ้านด่านติง หมู่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2563 ]9
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเพิ่มปริมาตรความจุสระโนนงิ้ว(เดิม) บ้านจันอัด หมู่ 2ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ส.ค. 2563 ]10
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ฯ อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ส.ค. 2563 ]9
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงกาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ฯ อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ก.ค. 2563 ]15
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งกันสาดหน้าต่าง ศพด.อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 13 ก.ค. 2563 ]11
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกันสาดหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.ค. 2563 ]11
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดดินเปิดทางน้ำ ตำบลจันอัด คลองลำเชียงไกร ม.5 ม.8 และจุดสูบน้ำ ณ โรงผลิตคอนกรีต อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 มิ.ย. 2563 ]12
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert)ทางข้ามโนนพุดซา หมู่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ธ.ค. 2562 ]57
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากทำนบ-นานายสุรพล บ้านจันอัด หมู่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ธ.ค. 2562 ]63
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากทำนบ-นานายสุรพล บ้านจันอัด หมู่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ธ.ค. 2562 ]59
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง-โนนตากลาง บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ธ.ค. 2562 ]64
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง-โนนตากลาง บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ธ.ค. 2562 ]65
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเททับซ่อมแซมถนนหน้าบ้านนายถวิล-บ้านนางสมพร บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2562 ]70
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสนั่น-ลำคลังบ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ย. 2562 ]65
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรขุดร่องระบายน้ำลำเชียงไกรเพื่อสูบน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านด่านติง ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 20 ส.ค. 2562 ]75
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมฝายทำนบต้นไทร หมู่ 5 บ้านด่านติง ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 19 ส.ค. 2562 ]72
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักรขุดร่องระบายน้ำลำเชียงไกรเพื่อสูบน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านด่านติง ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 19 ส.ค. 2562 ]75
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางประยูร-เหมือง บ้านโค้งกระพี้ ม. 8 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 16 ส.ค. 2562 ]74
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เหมืองทุ่งโพธิ์ ลงลำคลัง บ้านโค้งกระชาย ม. 4 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 15 ส.ค. 2562 ]77
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8