องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองทับเหยี่ยว-เหมืองใหญ่ (ช่วงที่ 2) บ้านจันอัด ม.2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2563 ]14
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองทับเหยี่ยว-เหมืองใหญ่ (ช่วงที่ 2) บ้านจันอัด ม.2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 พ.ค. 2563 ]15
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ราชการแล้ว [ 24 เม.ย. 2563 ]16
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดหลุมในคลองโตนด (ช่วงด้านหลัง ศพด.อบต.จันอัด) บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 17 เม.ย. 2563 ]23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดหลุมในคลองโตนด (ช่วงด้านหลัง ศพด.อบต.จันอัด) บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม [ 16 เม.ย. 2563 ]20
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ ศพด.อบต.จันอัด บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 เม.ย. 2563 ]24
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ ศพด.อบต.จันอัด บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2563 ]20
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) คสล.โนนตาด้วน หมู่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2563 ]36
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) คสล.โนนตาด้วน หมู่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.พ. 2563 ]36
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert)ทางข้ามโนนพุดซา หมู่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ธ.ค. 2562 ]45
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert)ทางข้ามโนนพุดซา หมู่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ธ.ค. 2562 ]43
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากทำนบ-นานายสุรพล บ้านจันอัด หมู่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ธ.ค. 2562 ]46
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากทำนบ-นานายสุรพล บ้านจันอัด หมู่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ธ.ค. 2562 ]45
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง-โนนตากลาง บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ธ.ค. 2562 ]51
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง-โนนตากลาง บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ธ.ค. 2562 ]50
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเททับซ่อมแซมถนนหน้าบ้านนายถวิล-บ้านนางสมพร บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2562 ]57
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสนั่น-ลำคลังบ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ย. 2562 ]52
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากโนนกระเบื้อง-เหมืองสหกรณ์ด้านตะวันออก บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ย. 2562 ]51
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมืองน้อยนานางสำอาง-นานายคูณ บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ย. 2562 ]54
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสนั่น-ลำคลังบ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ย. 2562 ]54
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากโนนกระเบื้อง-เหมืองสหกรณ์ด้านตะวันออก บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2562 ]57
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมืองน้อยนานางสำอาง-นานายคูณ บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2562 ]52
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเททับซ่อมแซมถนนหน้าบ้านนายถวิล-บ้านนางสมพร บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2562 ]52
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ต.ค. 2562 ]61
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดิน 2 จุด จากหัวสะพาน-บ้านนางศรีภัย และบ้านนายสวัสดิ์-ปากแยก บ้านโค้งกระชาย หมู่4 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.ย. 2562 ]58
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายจำรัส เกมกลาง บ้านด่านติง หมู่5 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.ย. 2562 ]61
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน 2 จุด จากหัวสะพาน-บ้านนางศรีภัย และบ้านนายสวัสดิ์-ปากแยก บ้านโค้งกระชาย หมู่4 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ก.ย. 2562 ]69
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายจำรัส เกมกลาง บ้านด่านติง หมู่5 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ก.ย. 2562 ]56
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนดำ-สระโนนดินทราย(คลองโตนด) บ้านเหล่า หมู่ 3 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ส.ค. 2562 ]67
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงฆ่าสุกร-หนองตะไก้ บ้านโค้งกระชาย หมู่4 ต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ส.ค. 2562 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9