องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม [ 10 ก.ย. 2563 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) [ 7 ม.ค. 2563 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2562 ]73
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ต.ค. 2562 ]70
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2561 ]161
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การจัดทำแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]154
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]220
8 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]235
9 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (2) [ 29 ก.ย. 2559 ]245
10 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) [ 8 มิ.ย. 2559 ]239
11 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) [ 1 มิ.ย. 2559 ]225
12 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) [ 8 เม.ย. 2559 ]240
13 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) [ 8 เม.ย. 2559 ]225
14 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]223
15 ประกาศแผนการจัดหาพัสดประจำปี 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]233
16 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) [ 10 มิ.ย. 2558 ]223
17 ประกาศแผนการจัดหาพัสดประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) [ 5 ม.ค. 2558 ]224
18 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) [ 30 ธ.ค. 2557 ]230
19 ประกาศแผนการจัดหาพัสดประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) [ 30 ธ.ค. 2557 ]216
20 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 29 ก.ย. 2557 ]222
21 ประกาศแผนการจัดหาพัสดประจำปี 2558 [ 29 ก.ย. 2557 ]216
22 ประกาศแผนการจัดหาพัสดประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) [ 14 มี.ค. 2557 ]214
23 ประกาศแผนการจัดหาพัสดประจำปี 2557 [ 7 ต.ค. 2556 ]225
24 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 7 ต.ค. 2556 ]224
25 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 5 ต.ค. 2555 ]209
26 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 5 ต.ค. 2555 ]209
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 542 ]72