องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด