องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


เมื่อวันที่  17  ก.ย. 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ  โรงเรียนบ้านด่านติง