องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนบ้านด่านติง