องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  ณ  โรงเรียนบ้านด่านติง