องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563


 เมื่อวันที่  14  กันยายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดกิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจำปี 2563 ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด