องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ตำบลจันอัด


เมื่อวันที่  10  ก.ค. 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ตำบลจันอัด  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด