องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563