องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC 19) การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC 19) การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด