องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 "หลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรและการทำครีมสมุนไพร"


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 "หลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรและการทำครีมสมุนไพร" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด