องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


กิจกรรมกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด