การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด นำโดย นายประเทือง กอคูณกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลจันอัดทั้ง 8 หมู่บ้าน

  วันที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอั...