วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าสีเหลือง ผ้าสีขาว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพีธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด 60 x 90 ซม. ผ้าสีขาว และผ้าสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำช้างน้อย (ครุภัณฑ์ อบต.เมืองปราสาท) อบต.จันอัดยืมมาเพื่อสูบน้ำป้องและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค -บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำช้างน้อย รหัสครุภัณฑ์ 630-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และรร.สพฐ.ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ระยะเวลา ๗๙ วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา ๖๒ วัน งดเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารส้ม คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
โครงการจัดหารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
4  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert ) ค.ส.ล.โนนตาด้วน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
4  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
4  ต.ค. 2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเกษตร (ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน)