วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการหน่วยงาน อบต.จันอัด มีนาคม - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนายถวิล-บ้านนางทองม้วน บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนายจรูญ-บ้านนายเด่น บ้านโค้งกระชาย หมู่่ที่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นไปสระหนองไทร บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างประปา-ถนนเลียบคลอง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองทับเยี่ยว บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง