วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด บ้านใหม่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อยางรถไถ สำหรับรถไถ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกเพิ่มปริมาตรความจุสระโนนงิ้ว (เดิม) บ้านจันอัด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้ขาชุบ แบบมีล้อเลื่อนและหมุนได้รอบตัว สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินฯ คอมพิวเตอร์ เดทท็อป พีซี รหัส 416-61-0090 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อพัดลมไอเย็น กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 280 วัตต์ ความเร็วลมไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม./ชม. ความจุแทงค์น้ำไม่น้อยกว่า 70 ลิตร ความดังน้อยกว่า 55 เดซิเบล จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาช่อมแซม รื้อ พร้อมติดตั้งใหม่ ซ่อมรั่ว พร้อมทำระบบสูญญากาศ และเปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศ ศพด.อบต.จันอัด รหัส 420-59-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง