วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักงานปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างจัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแท็งค์ (POG TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ตำบลจันอัด กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร /ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต๋ว (ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสีนวล บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บล 1550 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าอาคารสำนักงาน อบต.จันอัด ศพด.อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง