วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คือสายดูด ขนาด 4 นิ้ว ยาว 12 เมตร จำนวน 5 เส้น เพื่อใช้ทำกาลักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขธ 8268 นครราชสีมา ตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสนาม เพื่อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ พับเก็บได้ เต็นท์นอน แบบสปริง กางอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ล้อแผงกันจราจร แบตเตอรี่ สำหรับป้ายสามเหลี่ยม หยุดตรวจ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติดรถขนขยะ เพื่อให้มองเห็นกลางคืน ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ตามระยะ 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีทาถนนสะท้อนแสง (เหลือง,ขาว,แดง) และแปรงทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลื่อม (Box culvert) ทางข้ามโนนพุดซา หมู่ 1 บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานด้านพัสดุกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก เพื่อมารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง