วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
จ้างเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้ขาชุบ แบบมีล้อเลื่อนและหมุนได้รอบตัว สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินฯ คอมพิวเตอร์ เดทท็อป พีซี รหัส 416-61-0090 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อพัดลมไอเย็น กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 280 วัตต์ ความเร็วลมไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม./ชม. ความจุแทงค์น้ำไม่น้อยกว่า 70 ลิตร ความดังน้อยกว่า 55 เดซิเบล จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาช่อมแซม รื้อ พร้อมติดตั้งใหม่ ซ่อมรั่ว พร้อมทำระบบสูญญากาศ และเปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศ ศพด.อบต.จันอัด รหัส 420-59-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะขนาด 120 ลิตร สีน้ำเงิน พ่นรายละเอียดตามที่ อบต.จันอัด กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งกันสาดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องทำลายกระดาษ แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง