วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแม่บ้านเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรช่วยงานด้านพัสดุ กองคลัง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักงานปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างจัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแท็งค์ (POG TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ตำบลจันอัด กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร /ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง