วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายกล่อม-สามแยกบ้านนางพิศเพลิน บ้านดอน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เพื่อระบายน้ำจากถนนลงสู่ที่ลุ่ม เพื่อไม่ให้น้ำขังถนนและบ้านเรือนประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการมองเห็นถนนไม่ชัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บล 1550 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม คลอรีน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากโนนตามาลงคลองโตนด หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์ และค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง