วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ คนสวน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดอบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายกล่อม-สามแยกบ้านนางพิศเพลิน บ้านดอน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เพื่อระบายน้ำจากถนนลงสู่ที่ลุ่ม เพื่อไม่ให้น้ำขังถนนและบ้านเรือนประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการมองเห็นถนนไม่ชัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง