วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่งเด็กเล็ก เพื่อมารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และรร.สพฐ. ภาคเรียนที่1/2565 ช่วงระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2565 ระยะเวลา 18 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระยะเวลา 1 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 19 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อเป็นวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid 19) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง