วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยธ 3359 นครราชสีมา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางละมุน ถึง บ้านนางบัวลอย บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ดูแลเว็บไซต์และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังฝั่งลำเชียงไกร รวม 4 ช่วง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. และรร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2566 ระยะเวลา 21 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระยะเวลา 22 วัน งดเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 24 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง