วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำประปาจันอัด หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากถนนหน้าวัดสำโรง - คลองกลางบ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีตเสริมผิวถนน จากบ้านนายคำ - บ้านนายประกอบ บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยธ 3359 นครราชสีมา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางละมุน ถึง บ้านนางบัวลอย บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ดูแลเว็บไซต์และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังฝั่งลำเชียงไกร รวม 4 ช่วง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง