องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]270
2 การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร ปีงบประมาณ 2560 [ 21 ธ.ค. 2560 ]179