องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ผลการดำเนินงานประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 8 ก.ค. 2563 ]47
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจจองผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]39
3 รายงานผลการประเมินโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ออบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]193